text
Palace Hotel

R3- 84 Hung Phuoc 2, Phu My Hung, SECC, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

3822-2316 phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 3
text
One World Hotel

16 Cao Triều Phát, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

5410-4455 phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 1
text
Hung Vuong hotel & residence

38-40-42 Hưng Phước 4, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

093-402-3000/070-7751-2666phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 0
text
Mecca Hotel

R1, 72 Nội khu Hưng Phước 1, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

028-5410-2835 phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 0
text
Ibis Saigon South Hotel

73 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

028 5410 1111 phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 0
text
Green Saigon Hotel

38-40-42 Hưng Phước 4, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

090-824-8211 Hung Vuong 2 5411-9009/5410-3875 phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 0
text
Golden Hotel

9-11 Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, 700000, Vietnam

028-5410-7081/094-516-0225 phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 0
text
금성생수

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

3895-7342/ 091-880-1402phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 0
text
거산정수기

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

3895-6650/ 090-935-9345phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 1
text
Oakwood Residence Saigon

1056a Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

+84-283-775-3999phone number

라이프플라자 2019-05-22
0 0